torsdag 2 februari 2012

Framtida webbtjänster testas i nytt SMHI-labb

Hej! Idag så öppnar vi nåt som vi kallar för "SMHI - Lab". Labbet är tänkt att vara en kuvös för produktidéer som kläckt av er användare, eller av någon av våra medarbetare på SMHI.

Det finns mycket data i huset som man kan fundera över vad det kan bli för nyttiga tjänster av. Här är vi förstås intresserade av vad ni tycker är nyttiga tjänster.

Vi lyfter samtidigt statusen på det vi kallat för Beta-tjänster till att bara innehålla tjänster som vi vet ska bli ordinarie och som har en releaseplan med planerade versionsuppdateringar, baserat på använarnas synpunkter. En tjänst som har Beta-stämpel ska alltså vara relativt utprovad där vi under en begränsad period (max ett år, kanske) gör finpustningar.
Men i labbet har vi lite högre i tak. Här kan det dyka upp tjänster där vi testar nya modeller, som den vi inleder med. Eller nya sätt att visualisera våra data. Det är inte säkert att allt når Beta-nivå och tillgängligheten på tjänsterna kan inte garanteras i samma utsträckning som de som är i drift.

Temperaturprognoser blir först ut i labbet.
Höjdanpassade temperaturprognoser blir första labbet. Idag finns det en svårighet för prognoserna att fånga upp stora variationer i temperatur som kan uppträda i kuperad terräng på vintern.
SMHI har utvecklat en modell som bättre ska kunna beskriva dessa lokala variationer. Temperaturen korrigeras med hjälp av meteorologiska algoritmer och högupplöst höjdinformation för området.
De inledande testerna har visat att modellen lyckas fånga upp temperaturvariationerna. Nu är vi nyfikna på om ni användare upplever en förbättring.

måndag 5 december 2011

Testa BETA-versionen av fjällväder

Nu kan du testa en BETA-version av fjällvädret. I den kan man få tredygnsprognoser för lågterräng och kalfjäll för 139 orter i tabell- och diagrampresentation. 

Jämfört med den nuvarande fjällvädertjänsten så sträcker sig prognosen över tre dygn istället för ett och den har utökats med byvind. Nytt är också att man nu kan söka på fjällorter istället för att få distriktprognoser. Det går också att skapa favoriter och välja vilken ort som ska vara startort. De inställningarna sparas lokalt i användarens webbläsare som en kaka/cookie.


Uppdatering av BETA-versionen i februari 
Det vi ser nu är en första version och vi vill gärna få in synpunkter på den. I februari planerar vi att komma med en uppdatering baserat på de synpunkter vi fått in. Till nästa säsong kommer det nuvarande fjällvädret att avvecklas och BETA-versionen blir ordinarie.

Vad kommer sen? 
Givetvis kommer användarnas synpunkter ligga som grund för vad som ska läggas till, men några saker är redan planerade t ex: fler orter, förfrysningsrisk eller upplevd temperatur och fjällobservationer.

fredag 10 juni 2011

Genomförda åtgärder mot driftstörningar på smhi.se

Efter några turbulenta dagar med driftstörningar på smhi.se har vi nu genomfört en del åtgärder och allt ser ut att fungera.

Bakgrund: Lanseringen av SMHIs nya väder-appar för mobiltelefoner har ökat belastningen mer än väntat. Framförallt berodde lasten på att Androidwidgetens positioneringsfunktion gjorde omotiverat mycket förfrågningar till databasen. Det har medförde störningar på apparna, på www.smhi.se samt andra webbtjänster som levereras via gemensamma system.
Detta i kombination med höga besökssiffror, vi hade över 3 miljoner besök den senaste veckan varav 1,6 under 7-9 juni.

Det som gjorts är:
* Uppdatering av Androidapp
* Utökat cacheminne.
* Separerat några systems databaser så att de inte påverkar varandra.
* Uppgraderat databaser med mer processorkraft och minne.

Vi hoppas nu att alla Androidanvändare laddar hem den senaste versionen så att belastningen på databasen minskar.

onsdag 8 juni 2011

Uppdatering av system

Vi håller just nu på med uppdateringar av flera system för att komma tillrätta med de störningar vi haft på våra webbtjänster de senaste dagarna. Under en kortare period kommer smhi.se att vara oåtkomlig.
Vi ber om överseende med detta.

tisdag 7 juni 2011

Ny version ute för Androidapp

Info om nya versionen:

- Widgeten baseras inte längre på position, utan på senaste ort som appen använder.

- Buggfix av län/land som ej visades korrekt vid sparande av favorit.

- Appen är anpassad för att fungera bättre om man väljer att ha platstjänster avstängda.

- Förbättringar i hur widgeten hämtar data för att minimera problemen med nätverksfel.

måndag 30 maj 2011

Väderappar för iPhone och Andriod ute nu


Nu är SMHIs väderapp släppt på Apple AppStore och Andriod Market.

Stort tack till er som varit med och testat den! Vi tar givetvis emot förslag, buggrapporter även i fortsättningen till kommande versioner.

Läs mer på: http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-finns-smhis-vaderprognoser-for-iphone-och-android-1.16555

fredag 27 maj 2011

SMHI-Lab: Nya radartjänster på ingång

Nu kommer vi lägga ut testversioner på två nya radartjänster. De ska på sikt ersätt de nuvarande "Radar, Sverige" och "Radar, Norden".

Nytt är att de är zoombara och att Radar, Sverige uppdateras var 15 minut istället för var 30:e.
Det är tidiga betaversioner och det ska in en hel del korrigeringar som rör användbarhet. T ex ska det in tooltips mm.
Prestanda kan också vara lite knappa, men vi är väldigt intresserade av hur ni tycker att de presterar och vad ni anser vara rimliga laddtider.

Blixtinformation kommer i nästa release.
Ska bli kul att se vad ni tycker.