måndag 5 december 2011

Testa BETA-versionen av fjällväder

Nu kan du testa en BETA-version av fjällvädret. I den kan man få tredygnsprognoser för lågterräng och kalfjäll för 139 orter i tabell- och diagrampresentation. 

Jämfört med den nuvarande fjällvädertjänsten så sträcker sig prognosen över tre dygn istället för ett och den har utökats med byvind. Nytt är också att man nu kan söka på fjällorter istället för att få distriktprognoser. Det går också att skapa favoriter och välja vilken ort som ska vara startort. De inställningarna sparas lokalt i användarens webbläsare som en kaka/cookie.


Uppdatering av BETA-versionen i februari 
Det vi ser nu är en första version och vi vill gärna få in synpunkter på den. I februari planerar vi att komma med en uppdatering baserat på de synpunkter vi fått in. Till nästa säsong kommer det nuvarande fjällvädret att avvecklas och BETA-versionen blir ordinarie.

Vad kommer sen? 
Givetvis kommer användarnas synpunkter ligga som grund för vad som ska läggas till, men några saker är redan planerade t ex: fler orter, förfrysningsrisk eller upplevd temperatur och fjällobservationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar